Bestyrelsesformand
Helle Harremoës
Præsentation
Ansvar for GDPR, OW, børneattester, foreningsportalen, kontakten til kommunen og andre samarbejdspartnere

Se hele beskrivelsen
Kasserer
Preben Moll
Præsentation
Ansvar for regnskab, budget, lønudbetaling, e-boks, kontakt til banken
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Jan Lykke Andersen
Præsentation
Ansvar for klubhus Annexet, Events og rabataftaler, spinning og klubmesterskab

Se hele beskrivelsen
Lasse Gorm Jensen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Maria Atkinson
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Mikala Kreiser
Præsentation

Ansvarlig for referater og årshjul

Se hele beskrivelsen
Tine Rottbøll
Præsentation

Ansvarlig for medlemshåndtering, Vandslottet

Se hele beskrivelsen

Formand

formand@skovshovedtri.dk

Klubhus Annexet

Kildeskovsvej 36C ( via Kildeskovstien ) 2820 Gentofte

Klubhus Vandslottet

De hvide barakker Charlottenlund Strandpark 2920 Charlottenlund
Skovshoved Triathlon Klub - Kildeskovsvej 34C - 2820 Gentofte - Tlf. -