Retningslinjer for kommunikationsformen i STK:

STK’s hjemmeside:
 
Målet med hjemmesiden www.skovshovedtri.dk:

At alle medlemmer holdes opdateret omkring klubben, klubbens vision, vedtægter, opbygning, bestyrelse, disciplinansvarlige, trænere, træningstilbud mv.
Indmeldelse i klubben foregår via hjemmesiden.
 
Retningslinjer for www.skovshovedtri.dk

Al kommunikation på hjemmesiden går igennem klubbens bestyrelse og disciplinansvarlige. Alle træningstilbud fremgår af hjemmesiden, events offentliggøres i god tid og tilmelding foregå via sitet.
Bestyrelsen og disciplinansvarlige kan kontaktes via mail. Mail adresser står på hjemmesiden.
Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på sitet. Således har alle medlemmer mulighed for at se, hvad der besluttes i bestyrelsen. Dette er kun tilgængeligt for medlemmer.
 
Kommunikation via mail fra klub modul:
 
Målet med mail:

At bestyrelsen hurtigt kan sende vigtige informationer ud til medlemmer af Skovshoved Triathlon Klub.
 
Retningslinjer for mail:

Al kommunikation skal gå igennem klubbens bestyrelse eller disciplinansvarlige. Medlemmernes mailadresser er beskyttet. Kommunikationsformen skal være kort og præcis, yderligere oplysninger formidles via hjemmesiden.

Klubmodul sikre at medlemmer ikke kan se hinandens mailadresser eller mobilnumre, derved sikres klubbens medlemmer 100% anonymitet. Der udsendes et begrænset antal mails og SMS´er, således at meddelelser fra klubmodul ikke vil opfattes som spam. Da oplysninger om kontingent udsendes via mail, skal alle medlemmer oplyse en valid mailadresse.

 
Facebook gruppen:

Målet med Facebook gruppen:
At medlemmerne har mulighed for at kommunikere med hinanden på en hurtig, let tilgængelig og uformel måde. Det står alle frit for at kommunikere på facebook.
 
Brugerne af Facebook gruppen:
Gruppen er lukket, for at sikre at facebook kun anvendes af klubbens medlemmer. Det står naturligvis frit for STK’s medlemmer om de ønsker at benytte denne kommunikationsform.
 
Retningslinjer for Facebook gruppen:

Det forventes, at der bliver skrevet i en pæn og positiv tone.

Det er tilladt for medlemmerne, at offentliggøre informationer om diverse foredrag, gode tilbud, træningstilbud osv. Gruppen må ikke udnyttes kommercielt.

Har trænere spørgsmål, kommentarer, informationer til klubbens medlemmer kan det gøres via Facebook. (Alle ændringer af træningstidspunkter og ligende kommunikeres som minimum via sms, mail eller hjemmesiden).

Der opfordres til, at så mange som muligt bruger STK´s Facebookgruppe til at informere om selvorganiseret træning, samt efterlysning af træningspartnere. Også selv om det ligger i den træning klubben allerede har planlagt. Der opfordres dog til, at man viser hensyn til klubbens planlagte træninger. Man skal være opmærksom på at selvorganiseret træning ikke er dækket af klubbens trænerforsikring.

Formand

formand@skovshovedtri.dk

Klubhus Annexet

Kildeskovsvej 36C ( via Kildeskovstien ) 2820 Gentofte

Klubhus Vandslottet

De hvide barakker Charlottenlund Strandpark 2920 Charlottenlund
Skovshoved Triathlon Klub - Kildeskovsvej 36C - 2820 Gentofte - Tlf. -