Skovshoved Triathlon Klub (STK)
er åben for nye medlemmer!
 
Vi er en klub med alle niveauer af motionister med forskellige distanceambitioner, alt fra ultrakorte hygge distancer til Ironman distancer.

Vi holder til i Gentofte nord for København. Vi træner i området omkring Bellevue/Charlottenlund kystlinje, Dyrehaven, Bernstorffsparken og benytter Gentofte Kommunes faciliteter.

Mænd, kvinder og unge er velkommen i klubben. Det handler om at have det sjovt sammen og få sat fokus på det gode liv med motion. 

STK er en klub med fokus på bredden og vi har et godt og alsidigt opstartsprogram for nye medlemmer.
 
Hvis du har lyst til at prøve om triatlon kunne være noget for dig, eller være en del af en fantastik klub der tilbyder gode og varieret træning, så er du meget velkommen til at kigge forbi til træningen. 
 
ÅBEN HUS ARRANGEMENTER
Ingen arrangementer på nuværende tidspunkt.

VIL DU GERNE LÆRE MERE OM TRIATLON?
Se også Triatlon Danmarks introduktion til triatlon.


Generalforsamling 

Der indkaldes herved til generalforsamling i STK onsdag d. 16/3 kl. 18.00 i Annexet. 

 

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 
 
 
 

Formand

formand@skovshovedtri.dk

Klubhus Annexet

Kildeskovsvej 36C ( via Kildeskovstien ) 2820 Gentofte

Klubhus Vandslottet

De hvide barakker Charlottenlund Strandpark 2920 Charlottenlund
Skovshoved Triathlon Klub - Kildeskovsvej 34C - 2820 Gentofte - Tlf. -